Ergonomia ja työpiste tarvikkeet

Ergonomia toimistotyössä lisää työhyvinvointia ja antaa vireyttä työpäivään. Ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä ehkäistään ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormittumista ja sairauksia. 

Ergonomia ja työpiste tarvikkeet